Staff

KC Volleyball Club Coaching Staff

Jason Long – USAV CAP II Certified

Erica Weiske – USAV CAP II Certified

John Heisman

Dave Hartley

Arteshia Locke

 

 

KC Volleyball Club Director:

Jason Long